อารัมภบท

ความรู้ที่เกี่ยวกับพยัญชนะไทยในบทความชุดนี้ ผมเขียนขึ้นเพื่อท่านผู้อ่านที่จะเตรียมสอบเข้ารับราชการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด เพราะ วิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับ

จากการที่ค้นหาความรู้ในอินเตอร์เน็ต ผมพบว่า มีคนทำตารางพยัญชนะไทยไว้เป็นจำนวนมาก ที่ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ผมทำขึ้นมา

ขอยกตัวอย่างภาพพยัญชนะไทยที่น่าสนใจ และสามารถนำไปทำเป็น Wall paper ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้  ซึ่งผมก็นำมาทำอยู่ คือ ภาพด้านล่างนี้ 

  
ท่านที่สนใจจะดาวน์โหลดภาพของพยัญชนะไทยดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นวอลล์เปเปอร์ของคอมติวเตอร์ของท่าน ก็ดู url ที่มุมขวาล่าง

หรือจะพิมพ์คำว่า “พยัญชนะไทย” ใน Google แล้วก็ขอดูเป็นภาพแทน ก็จะพบภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าวบอกอะไรหลายๆ อย่างที่มีประโยชน์ต่อการสอบมาก  เช่น

1) อักษร 3 หมู่ คือ พยัญชนะเสียงกลาง สีพื้นของตัวอักษรเป็นสีส้ม มี 9 ตัว  พยัญชนะเสียงสูง สีพื้นของตัวอักษรเป็นสีฟ้า มี 11 ตัว  และพยัญชนะเสียงต่ำ สีพื้นของตัวอักษรเป็นสีเขียว มี 24 ตัว  

2) บอกว่า พยัญชนะใดเป็นเสียงเดียวกันด้วย
[1] เสียง /ก/ มี 1 ตัวอักษร
[2] เสียง /ค/ มี 5 ตัวอักษร คือ ข-ฃ-ค-ฅ-ฆ
[3] เสียง /ง/ มี 1 ตัวอักษร
[4] เสียง /จ/ มี 1 ตัวอักษร
[5] เสียง /ช/ มี 3 ตัวอักษร คือ ฉ-ช-ฌ
[6] เสียง /ซ/ มี 4 ตัวอักษร คือ ซ-ศ-ษ-ส
[7] เสียง /ย/ มี 2 ตัวอักษร คือ ญ-ย
[8] เสียง /ด/ มี 3 ตัวอักษร คือ ฎ-ฑ-ด
[9] เสียง /ต/ มี 2 ตัวอักษร คือ ฏ-ต
[10] เสียง /ท/ มี 6 ตัวอักษร คือ ฐ-ฑ-ฒ-ถ-ท-ธ
[11] เสียง /น/ มี 2 ตัวอักษร คือ ณ-น
[12] เสียง /บ/ มี 1 ตัวอักษร
[13] เสียง /ป/ มี 1 ตัวอักษร
[14] เสียง /พ/ มี 3 ตัวอักษร คือ ผ-พ-ภ
[15] เสียง /ฟ/ มี 2 ตัวอักษร คือ ฝ-ฟ
[16] เสียง /ม/ มี 1 ตัวอักษร
[17] เสียง /ร/ มี 1 ตัวอักษร
[18] เสียง /ล/ มี 2 ตัวอักษร คือ ล-ฬ
[19] เสียง /ว/ มี 1 ตัวอักษร
[20] เสียง /ห/ มี 2 ตัวอักษร คือ ห-ฮ
[21] เสียง /อ/ มี 1 ตัวอักษร

อย่างไรก็ดี แผนผังพยัญชนะไทยดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องอีกมากมาย และใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่า แผนผังพยัญชนะที่ผมพัฒนาขึ้น

ก่อนที่จะเข้าสู่แผนผังพยัญชนะไทยที่ผมพัฒนาขึ้น ต้องมีพื้นฐานทางด้านตัวอักษรของภาษาบาลีกับสันสกฤตเสียก่อน ดังภาพด้านล่าง

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น